رفتار و گفتار و پندار بد= بوی بد= تداوم اندیشه های منفی
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٤ 

  در تحقیقات جدید روانشناسان اشخاصی که در طی روز با بوهای بد سر و کار دارند در رهایی از افکار منفی با مشکل مواجه هستند و همواره در هجوم افکار منفی و منفی بافی و بدبینی و تردید قرار دارند.و بلعکس کسانی که در طول روز با بو های خوش مواجه هستند در رهایی از افکار منفی موفق ترند و نسبت به دیگران مثبت اندیش ترند.و اینجاست که باز یاد اسلام و پیامبر بزرگ اسلام میافتیم که همواره بوی خوش و عطر استعمال میکردند و بر نظافت و پاکیزگی تاکید میکردند و همه میدانیم چقدر ایشان مثبت اندیش بودند و همواره لبخند بر لبان داشتند و باز یاد تعالیم الهی در قرآن میافتیم که خدا میفرماید که همانا بدگمانی بعضی اوقات گناه است وپندارتان همواره بر دیگران مثبت باشد و رفتار نیکو انجام دهید ایمان در بسیاری آیات کنار عمل صالح قرار میگیرد و باز تاکید شده سخن لغو و بیهوده نگویید خداوند در رفتار و گفتار و پندار بد بوی بدی قرار داده است که کسانی که به این ها مشغول باشند بوی بد رو هر روز استشمام می کنند و مطمئنا افرادی منفی نگر و بدبین خواهند بود.اما کسانی که رفتاری صالح و پاک دارند به خداوند نزدیک اند و همواره بوی خوش اعمالشون به آنها می رسد و با بوی خوش رفتارشان به راحتی مثبت می اندیشند و میوه مثبت اندیشی سعادت دنیا و آخرت است.