بخشیدن یا نبخشیدن دیگران
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٤ 

وقتی دیگری از طریق گفتار یا رفتار باعث رنجش تو می شود دو آپشن و گزینه در اختیار توست.او را ببخشایی و یا در فکر انتقام او از برآیی.وقتی کسی باعث رنجش تو شده قسمتی از جسم یا روح تو را جریحه دار کرده است.اگر جسم تو را جریحه دار کرده باشد و یا روح تو را،جراحت جسم و روح تو با جریحه دار شدن جسم و روح فرد خاطی تسکین می شود؟

فرضا شخصی بر صورت تو سیلی زده باشد(یک آسیب جسمی)،آیا با سیلی خوردن فرد خطاکار  دردی که کشیده ای آرام می گیرد؟ و یا تکرار این عمل بر آن شخص باعث برگشتن زمان به قبل از سیلی خوردن تو میشود؟

همه چیز بستگی به نگرش دارد.آنچه در درون و ذات و ژنتیک تو باشد و آنچه تو از بیرون آموخته باشی.در واقع آیین نامه شخصی هر فرد طرز نگرش او را در این جا تعیین می کند.مجموعه تاثیرات ژنتیکی که به صورت وراثت و هم از آموزشهای محیط اطراف طرز برخورد اشخاص در برابر وقایع را تعیین می کند را من آیین نامه شخصی هر فرد می نامم.

پدران و مادران بخشایش گر معمولا فرزندان بخشایش گری نیز دارند(به دلیل تاثیر ژنتیک و هم آموزش بیرونی از نوع خانواده).اما تاثیر محیط اجتماعی شامل گروه همسالان و محیط اطراف و وسایل ارتباط جمعی را نمی توان نادیده انگاشت.

واقعیت امر آن است که با گرفتن انتقام از دیگران صدمات وارده به ما جبران نخواهد شد. و اگر از اجرای انتقام لذتی را حس کنیم این امر تحت تاثیر ژنتیک و هم آموزه های محیط اطراف ماست.درواقع حس ارضا شدن از اجرای انتقام حسی توام با توهم است و نه منطبق بر واقعیت.

شاید شنیده ایم هر گونه در بخشایش و یا عدم بخایش دیگران رفتار کنیم خداوند در روز قیامت در برخورد با ما همانگونه رفتار خواهد کرد.اگر در این دنیا دیگران را به راحتی می بخشیدیم خداوند هم در محاسبه اعمال ما سهل میگیرد و اگر آدم کینه جو و انتقام محوری بودیم خداوند در بخشایش گناهان ما سخت خواهد گرفت.

جدای از این ، از لحاظ علمی ثابت شده کسانی که انسان های کینه جویی نیستند هم از سلامت روان بیشتری برخوردارند و هم با بخشایش دیگران سلامت روانی خود را ارتقا می دهند.افزایش اعتماد به نفس، بالارفتن انرژی های مثبت و کسب روحیه  بهتر از عوارض بخشیدن دیگران است.

از لحاظ ماورایی هم و قانون انعکاس کسانی که دیگران را می بخشایند در صورت بروز رفتارهای مستوجب بخشایش با بخشایش دیگران مواجه می شوند.

بخشیدن دیگران یک عمل نیک( از حسنات است) است و خداوند هم خوبی های بندگان خود را مضاعف می کند و به آنان بر میگرداند.اثرات مثبت بخشایش دیگران را حتما حس خواهیم کرد در زندگی در همه چیز.چون خداوند اجر آن را دو برابر و بیشتر خواهد کرد و در زندگی ما روان خواهد ساخت.حادثه ای که برای فرزند ما به خیر می گذرد یا برای خود ما.بدست آوردن موفقیت یا ثروتی که انتظارش را نداشتیم که احتمال کسب آن را کم می دانستیم،همه و همه در اثر کارهای نیکی است که کرده ایم و خداوند چندبرابر تحویل ما داده است.

 و حضرت علی (ع) فرمود:لذتی در بخشیدن است که در انتقام نیست.