دومین مرحله در تغییر افکار منفی به مثبت( عادت کن به مثبت اندیشی)
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠ 

برای انجام رفتارهای مثبت و تغییر رفتار از منفی به مثبت باید در وهله اول فکر خودتو  از منفی به مثبت تغییر بدی.تو همان گونه رفتار میکنی که میاندیشی.رفتار تو انعکاسی از نحوه اندیشیدن توست.برای تغییر فکر در وهله اول همان گونه که در پست قبلی بیان شد باید گرسنه و تشنه تغییر فکر خود از منفی به مثبت باشی. تا زمانی که برای تو تبدیل به نیاز فیزیولوژیک و حیاتی نشود نخواهی توانست از منفی باف به مثبت اندیش تبدیل بشی.وقتی برای تو تبدیل به نیاز حیاتی و یه چیزی مثل رفع تشنگی شد.مرحله دوم آغاز میشه.ذهن تو ماهها یا سالهاست که به منفی بافی عادت کرده و اکنون دوست داری مثبت اندیش بشی.عادت به هر چیزی کم کم و به تدریج شکل میگیره.تو یه شبه یه روزه به استفاده از اینترنت یا چت وابسته نشدی.حداقل یکماه زمان برده.برای سوییچ  از نت به مطالعه باید همین زمان رو طی کنی.در مرحله دوم تصویرسازی ذهنی نقش بسیاری در موفقیت تو خواهد داشت.شب قبل خوابیدن و صبح قبل بیدارشدن خودتو در ذهنت یک آدم مثبت اندیش ببین. خودتو مجسم کن در بیرون با همه داری با مثبت اندیشی رفتار میکنی.این تمرین دو مرحله ای تصویر سازی رو در دو زمان یادشده هروز و هر شب انجام بده.ناامیدی بدترین مانع در تغییر عادتهاست.بله ممکنه امروز مثبت اندیشی رو شروع کنی اما فردا طبق عادات گذشته یهو منفی باف بشی مهم نیست دوباره شروع کن مهم اینه که شروع کردی.همنشینی با آدمهای مثبت تاثیر بسیار زیادی در عادت کردن به مثبت اندیشی داره و همنشینی با آدمهای منفی تاثیر فزاینده ای در ادامه منفی بافی داره.یک سری آدمها چه منفی باشن و چه مثبت همنشینی با آنها به ما امواج مثبت اندیشی هدیه میکنه اینها عبارتند از: والدین.برادر و خواهر و معلم و استاد.در این مرحله دوم که عادت به مثبت اندیشی هست باید همواره یادت باشه مرجع پرتاب انرژی های مثبت چه کسی می تواند باشد جز مهندس سازنده من و تو.خالق انرژی های مثبت همان خالق کل جهان هستی است.عین وقتی که دنبال نور میگردی میری طرف خورشید الان هم مگه دنبال انرژی مثبت نیستی؟ پس برو طرف منبع انرژی های مثبت. نیکی و خوبی کردن به دیگران یک کاتالیزور برای عادت به مثبت اندیشی است.نیکی و احسان به دیگران میتونه در سه جنبه ظاهر بشه: در فکر: برای دیگران خوب بخواه.در گفتار: حرفهای خوب بزن و چیزهای خوب یاد دیگران بده.در عمل: با کارهای خوبی که برای دیگران انجام میدی دل اونها رو شاد کن. حتی با فکر خوب کردن برای دیگران وخوب خواستن برای دوست برای همسایه برای آشنا برای خواهر و برادر و حتی خوب خواستن برای آنهایی که نمیشناسی خودتو در مسیر نور مثبت اندیشی قرار میدی.یادت باشه با هر اقدام مثبت در جهت و به سوی مقصد مثبت اندیشی گامی به مثبت اندیشی نزدیک میشی و بلعکس با هر فکر بد برای دیگران کردن و بد خواستن و بد اندیش بودن و بدگفتار و بد رفتاری گامی از مثبت اندیشی دور خواهی شد.دفتری تهیه کن برای بررسی رفتارها و گفتارها و اندیشه های روزانه ات و اندازه گیری فکر و روحیه ات که چقدر و چند کیلومتر به طرف مثبت اندیشی رفتی و چقدر برگشتی به خونه اولت. اگه برای خودت ارزش قائل هستی روحیه و فکرتو هر روز اندازه بگیر.