چگونه زیبایی خود را حفظ کنیم و زیباتر شویم
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٦ 

دنیایی که خداوند آفریده براساس قانون و قواعد و مبتنی بر قانونمندی است.این جهان دارای قوانین متعدد است.یکی از قوانین حاکم بر جهان هستی قانون عدم هدر رفت انرژی است.بنابراین انرژی هدر نمی رود.دوستانی که با فیزیک و به خصوص شیمی آشنایی دارند می دانند این قانون در مواد و عالم ماده کاملا به اثبات رسیده است.بنابراین آبی که بخار می شود از بین نمی رود بلکه از حالت مایع به گاز و بخار تبدیل می شود و مثالهای مشابه و متعدد.اما نکته حائز اهمیت این است که قانون عدم هدر رفت انرژی فقط در عالم ماده نیست بلکه عالم معنا و غیر مادی از هم آن برخوردار است.عالم معنا که فراتر از عالم ماده است و بر عالم ماده احاطه دارد به گونه ای پیشرفته تر از این قانون برخوردار است.که البته تاثیرات مادی و نشانه های مادی برای مشاهده را نیز داراست.این که کلماتی که بر زبان جاری می کنیم بر عالم بیرون اثر بگذارد همواره در کلا عرفا آمده است.بخصوص مولوی در ابیاتی متعدد بیان کرده است:این زبان چون سنگ و هم آهن وش است                وانچه بجهد از آن چون آتش است.یا جای دیگه:بی ادب تنها نه خود را داشت بد                بلکه آتش در همه آفاق زد یا باز جای دیگه از تاثیر نوع کلام و نو رفتار بر انسان های دیگر و اشیا می گوید: از محبت خارها گل می شود                 از محبت سرکه ها مل می شود. یا جای دیگر از تاثیر اعمال و انعکاس آن بر ما می گوید: این جهان چون کوه هست و فعل ما ندا               سوی ما آید نداها را صدا.شایدتا قبل از این که دکتر ایموتوی ژاپنی به تحقیق در مورد تاثیر نوع کلام بر مولکولهای آب بپردازد اهمیت حرفهای مولوی بر ما آشکار نبود اما کارهای این پژوهشگر در این زمینه افق تازه ای را در ذهن همگان در تاثیر نوع گفتار و اعمال ما بر جهان ایجاد کرد. در تحقیقات ایموتو مولکولهای آب در اثر بیان کلمات زیبایی چون خدا از خود کریستالی زیبا می آفرینند و در برابر کلمات زشتی چون شیطان حالتی وحشتناک به خود میگیرند. در ایران هم دکتر شاهین فرهنگ اقدامات مشابهی را انجام داده اند.و باز قرآن را مرور می کنیم در آیات بسیار متعدد خداوند می فرماید یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض یا سبح لله ما فی السموات و ما فی الارض.تمام آسمانها و زمین در حال تسبیح و خواندن نام خدا هستند.یا باز در قرآن هست الذین هم علی صلوتهم دائمون. یا خداوند به تعدد و تکرار می فرماید مرا بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید.اهمیت ذکر و یاد خدا در دین ما تمام این قطعات مانند قطعات یک پازل کنار هم قرار میگیرد و این گونه می شود که اگر میخواهی زیبا باشی و یا زیباتر شوی کلمات زیبا استفاده کن و اگر زیبایی بیشتری میخواهی چه نیک است که زیباترین کلام ها را استفاده کنی که نام خداست و اگر میخوای زیبایی در تو دوام داشته باشد و عمق بیشتری داشته باشد بر دوام و مداوم و مستمر بر ذکر و یاد خدا باش.این جهان را شیطان نساخته یادمون نره شیطون خالق جهان نیست.شیطون تنها یک ویروسه که خدا گذاشته برای امتحان ما. همه در مسابقه هستیم.بنابراین چون شیطون خالق نیست ما فی السموات و ما فی الارض از شیطون حرف شنوی نداره بلکه اونا دارن تسبیح خدا و خالقشونو میگن. بدن تو هم ملک تو نیست ملک خداست و تنها امانتی بیش در دست تو نیست امروز و فردا هر چقدر باهاش گناه بکنی اونو به زور بردی تو گناه اون راضی به گناه نیست کما این که خدا تو سوره یس فرموده همین دست و پا قیامت علیه تو شهادت میدن چون ملک خدا هستند نه ملک تو یا شیطان.و از طرفی ملکوت هر چیزی دست خداست. ملکوت یعنی کمال یعنی غایت یعنی نهایت  هرچیزی. زیبایی هم غایت و نهایتش و ملکوتش دست خداست. پس اگر همسو بشی با خدا مولکولهای بدنت از جمله صورتت دیگه مثل گناه به زور همراهت نمیان بلکه با اشتیاق باهات همراهی میکنن چون تو هم داری طرف خالق اون میری این همراه شدن مولکول های بدنت و صورتت با تو در مسیر خدا که ملکوت تمام چیز و کارها دست اوست باعث خواهد شد که به نهایت زیبایی برسی. و برعکس وقتی تو بخوای گناه کنی یا فکر گفتار و یا عمل زشتی رو انجام بدی بدنت ملک خداست داره تسبیح و نام خدارو پیوسته میگه عین همه اشیا تو داری  یه موجودی رو که داره دائم پیوسته حرف خدارو میزنه میبری به زور سمت شیطون و غیر خدا یک تعارض ایجاد میکنی نتیجه این تعارض زشت شدن تو خواهد بود.یادمان باشد غیر از گفتار و اعمال ما فکر هم میکنیم فکر زشت هم باعث زشت شدن ما خواهد شد و فکر زیبا در مورد دیگران و خودمون کردن باعث زیبایی خواهد شد.


کلمات کلیدی: زیبایی ، زیبا ، فکر منفی ، فکر مثبت